ahlak


Results for "ahlak"

Turkish - German Dictionary

ahlak

(Turkish - German Dictionary) :
e Moral, (ç.) Sitten.
Turkish - Kurdish Dictionary

ahlak

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
rewişt, sinç.
Turkish - Turkish dictionary

AHLAK

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. İnsanların uymak zorunda bulundukları davranış kuralları. Huy.
Ottoman - Turkish Dictionary

AHLAK

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine uyması gerektiği konusunda ortak bir fikre varamadılar. Kimi menfaati, kimi saadeti, kimi de vazifeyi ahlâkın temeli saydı. İslâm ahlâkı ise ahlâkın temeli Allah'ın emrine uygunluğu ve gaye olarak da Allah rızasını almakla insanı şahsi veya içtimâi (toplumsal) bencillikten kurtarmıştır. Ahlâkı da cemiyetten cemiyete ve zamanla değişen keyfî ve tesadüfî kaideler yığını olmaktan çıkarıp Allah'ın emirlerine uygunluğu esas almakla, birlik ve beraberliği ve devamlılığı sağlamıştır. (Bak: Hulk)
Islamic Glossary

AHLÂK

(Islamic Glossary) :
İnsanda yerleşmiş huylar. Hulkun çokluk şeklidir. (Bkz. Hulk)İyi huyları tamamlamak, iyi ahlâkı dünyâya yaymak için gönderildim. (Hadîs-işerîf-Câmi'us-sagîr, Künûz-üd-dekâik)İnsanları memnûn etmek için malınız yetmez. Ancak güleryüz ve güzel ahlâkla onlarımemnun edebilirsiniz. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i Ebû Dâvûd)Allahü teâlânın en sevdiği şey, güzel ahlâktır. (Hadîs-i şerîf - Ahlâk-ı Celâlî)İçinizde en sevdiğim kimse, ahlâkı en güzel olanınızdır. (Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-müfred)İslâm âlimlerinin çoğuna göre insanlar iyiliğe, yükselmeğe elverişli olarak doğar. Sonranefsin kötü arzûları ve güzel ahlâkı öğrenmemek ve kötü arkadaşlarla düşüp kalkmak kötühuyları meydana getirir. (Ali bin Emrullah)