akrabalık


Results for "akrabalık"

Turkish - German Dictionary

akrabalık

(Turkish - German Dictionary) :
Verwandtschaft.
Turkish - Kurdish Dictionary

akrabalık

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
mirovatî, lêzimatî, xinamîtî.
Turkish - English dictionary

akrabalık

(Turkish - English dictionary) :
kinship, relationship.
Sociological Dictionary

AKRABALIK [İng. Kinship]:

(Sociological Dictionary) :
Akrabalık genelde kan akrabalığı (hısımlık) veya evlenme ile ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, sosyal ilişkilerdeki yakınlıktan doğan ve kan akrabalağına dayanmayan bir "sosyal akrabalık" bağından da bahsedilebilir. Okul, asker arkadaşlığı veya komşuluk bağları bu tür bir akrabalığı doğurabilmektedir.Kan akrabalağı daha ziyade dışa açılmamış topluluklarda geçerli sayılabilir. Burada statü kazanılmasından kan akrabalığı önem taşımaktadır. Akrabalık, modern sanayi toplumlarında gelişmeye paralel olarak önceliğini nisbî olarak kaybetmektedir. Sosyologlar, akrabalıktan çok ailenin sosyal, ekonomik ve kültürel rolü üzerinde durmaktadırlar.Ancak, sosyal antropolojinin de sahasına giren akrabalığa öncelik veren toplumlar arasındaki farkını akrabalık ölçülerine göre ortaya çıkabileceğini savunan sosyologlar da vardır.Soya dayalı sistemler ve evlilik şekilleri akrabalık ile ilgili fikirler verebilir. Babasoyuna ( patriyarkal), anasoyuna (matriyarkal) dayalı veya ortak özellik taşıyan şekiller de görülebilir. (Bkz. Türk Ailesi) Dıştan evlenme (eksogamy), içten evlenme (endogami) de akrabalığı şekillendirebilir.