amortisman


Results for "amortisman"

Turkish - German Dictionary

amortisman

(Turkish - German Dictionary) :
e Abschreibung.
Turkish - Turkish dictionary

AMORTİSMAN

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Yıpranma payı, ana paranın azar azar kazançtan ayrılması.
Dictionary of Economics

AMORTİSMAN

(Dictionary of Economics) :
Binalar, makinalar, cihazlar ve demirbaşlar gibi uzun süre kullanılacak maddi işletme varlıklarının değerden düşmesidir. İşletmedeki uzun ömürlü varlıklar fiziksel yıpranma, eskime, kullanılma ve yeni buluşlar nedeni ile değerlerini yitirirler. Söz konusu varlıkların maliyeti bedeller ile ilişkili bazı teknik yöntemlerle hesaplanan bu değer kayıplarına amortisman denir. Eskiyen ve yıpranan ekonomik varlıklar için üç ayrı amortisman ayırma yöntemi vardır:1- Basit amortisman yönetiminde, her dönemde yok olan varlık değeri, söz konusu varlığın ekonomik ömrünün her bir dönemine eşit olarak dağıldığı varsayılarak hesaplanır.2- Azalan bakiyeler yönteminde ekonomik ömrün kapsadığı çeşitli dönemlerde gittikçe azalan tutarlarda amortisman hesaplanır.3- Üretim esasına göre amortisman yönteminde her döneme düşen amortisman miktarı işletme varlığının o dönemde ürettiği mal miktarı ile orantılı olarak hesaplanır.
Dictionary of Economics

AMORTİSMAN

(Dictionary of Economics) :
Bir firmada, bir yıldan daha fazla süre kullanılacağı düşünülen ve herhangi bir biçimde değerden düşmesi söz konusu olan ekonomik değerlerde( taşınmazlar, makine, teçhizat, vb.), oluşacak değerlerin bir yıl içinde uğradıkları değer kayıplarının üretilen malların maliyet tutarlarına ya da söz konusu kayıpların o yılın giderlerine yazılması amortismanı oluşturur.
Turkish - English dictionary

amortisman

(Turkish - English dictionary) :
1. amortization. 2. the redemption of a bond. akçesi sinking fund.