asabiyet


Results for "asabiyet"

Turkish - German Dictionary

asabiyet

(Turkish - German Dictionary) :
e NervositTMt.
Turkish - Kurdish Dictionary

asabiyet

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
hêrsî.
Turkish - English dictionary

asabiyet

(Turkish - English dictionary) :
,-ti nervousness, irritability.
Sociological Dictionary

ASABİYET [İng. Patriotism]:

(Sociological Dictionary) :
İnsan topluluklarında fertleri birbirine bağlayan yanı kabile, millet ve ümmete dahil olma duygusunu uyandıran bağdır. Bu bağ manevî yönü ağır basan ortak bir kollektif şuurdur. asabiye kavramı, Doğulu bir sosyal bilimci olan İbn-i Haldun'un metod görüleri arasında kullanılmıştır. (Bkz. Haldun, ibn-i) İbn-i Haldun'un "Mukaddeme" adlı meşhur eserinde ele alınmıştır. İbn-i Haldun sosyal değişmeyle ilgili görülerini ümran, asabiyet ve tavırlar adını verdiği üç temel kavramla ilgili determeni münasebetlere dayandırmıştır. İbn-i Haldun'daki bu determinizm (muayyeniyetçilik, gerekircilik), maddî ve manevî faktörlere birlikte dayanan bir görüştür.İbnî Haldûn'dan ilham olan Cevdet Paşa da devletlerin kuruluşunda asabiyeyi temel unsur olarak ele alır. Ancak, determinizm fikrine biraz uzak durmaktadır. (Kuran, E. 1994)
Ottoman - Turkish Dictionary

ASABİYET-İ KAVMİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet-i câhiliye, asabiyet-i milliye, asabiyet-i nev'iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder. (Bak: Asabiyet-i Câhiliyye).