atıf


Results for "atıf"

Turkish - German Dictionary

atıf

(Turkish - German Dictionary) :
s Zuschreiben.
Turkish - Turkish dictionary

ATIF

(Turkish - Turkish dictionary) :
s 1. Meyleden, 2. Merhametli.
Ottoman - Turkish Dictionary

ÂTIF

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Atf. dan) Yüzünü çeviren, bakan. Meyleden, yönelen. * Bağlaç. * Şefkat edici kimse. Merhametli, müşfik. * Yarış atlarının altıncısı. * Gr: İki kelimeyi birbirine bağlayan harf veya kelime.
Turkish - English dictionary

atıf

(Turkish - English dictionary) :
,-tfı attribution, showing one thing as the cause or origin of another.
Dictionary of Economics

ATIF TEORİSİ

(Dictionary of Economics) :
Bir malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin üretilen mal içindeki payını belirlemek için Avusturya okulunun ileri sürdüğü görüştür. Teorinin özü, tüketim mallarının vergi olarak alınan fayda fonksiyonunundan üretim mallarının fayda fonksiyonunu bulup çıkarmak biçiminde ifade edilebilir.Klasik görüş, mübadele değerini üretim faktörleri maliyetine dayalı olarak açıklarken marjinalist görüş üretilen malın mübadele değerini başa alıp oradan söz konusu malın üretiminde kullanılmış faktörlerin değerini belirlemeye yönelmiştir. Avusturya okulu iktisatçıları atıf teorisi konusunda farklı, fakat zaman zaman birbirlerine yaklaşan görüşler ileri sürmüşlerdir.K.Mengere göre üretim faktörlerinden herhangi birinin üretim içindeki payının araştırılması için, söz konusu faktörün üretimden kısmen ya da tamamen çekilmesi durumunda malın değerinde ortaya çıkacak olan değişiklik ne kadar önemliyse, kullanılan üretim faktörü de o derce önemlidir.Böhm Bawerke ise üretim faktörlerini ikame edilebilirliliklerine göre sınıflandırmıştır. Bawerke göre üretim faktörü ikame edilemez nitekilkte ise, yani söz konusu üretim faktörü olmaksızın üretim sürdürülemiyorsa üretilen malın değeri tüm olarak o üretim faktörüne atfedilebilir.F.Von Wiesere göre değerin belirlenmesinde önemli olan eldeki malın kaybı değil, pozitif olarak elde bulunması ve kullanılmasıdır. Wiesere göre atıf meselesinde söz konusu olan prodüktif katkının belirlenmesidir.J.B. Clarka göre üretim faktörlerinin bir bölümü sabit tutulup yalnız biri arttırılırsa artan birimin verimi bir noktadan sonra azalacaktır. Buradan, söz konusu üretim faktörünün marjinal biriminin verimi belirlenebilir.