SUPAP SAPI


Results for "SUPAP SAPI"

Automotive Industry Glossary

SUPAP SAPI

(Automotive Industry Glossary) :
Supabın supap kılavuzuna geçen, ince silindirik kısmıdır.
Automotive Industry Glossary

SUPAP SAPI CONTASI

(Automotive Industry Glossary) :
Yağlama yağının supap sapı ile kılavuz arasından sızarak, yanma odasına girmesini önleyen ve supap sapına takılan özel contadır.