bürokrasi


Results for "bürokrasi"

Turkish - German Dictionary

bürokrasí

(Turkish - German Dictionary) :
e Bürokratie, e Beamtenschaft.
Turkish - Kurdish Dictionary

bürokrasi

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
bîrokrasi.
Ottoman - Turkish Dictionary

BÜROKRASİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Fr. Hükûmet dairelerinde aşırı kırtasiyecilik, muamele çokluğu. İşlerin yürütülmesinde şekilciliğin ve idarî işlemlerin ağır basması hâli. Devlet görevlilerinden meydana gelen zümre veya sınıf. Memurlar sınıfı. Bürokrasi, her çeşit rejimde tahakküm vasıtası olmaktadır. Oysa İslâmiyet'te devlet makamları tahakküm değil, hizmet makamıdır. Devlet görevlileri müslüman halkın hizmetindedir, kendileri saygı beklemez, saygılı davranır. Kimseye tahakküm edemez. Çünkü Allah'ın emirlerine uymak zorundadır. Hazreti Ömer (RA), devlet başkanı olunca "Allah'ın emirlerinin dışına çıkarsam, beni kılıçlarınızla doğrultun" demekle bunun örneğini vermiştir. Zulüm ve tahakkümü kaldırarak adaleti getirmiştir. Gerçek adalet ve hürriyet ancak İslâm'da vardır.
Turkish - English dictionary

bürokrasi

(Turkish - English dictionary) :
bureaucracy; red tape.
Sociological Dictionary

BÜROKRASİ [İng. Bureaucracy]:

(Sociological Dictionary) :
Büro veya memurların hâkimiyeti anlamına gelen bir terimdir.Sanayi ihtilali bürokrasinin gelişmesine ve yayılmasına uygun bir zemin hazırlamıştır. Yeni ihtiyaçlar, işbölümü ve teşkilâtlanma sosyal ilişkiler ağının belirli kurallara göre tanzimi, eğitim sektöründeki gelişme ve özgün eğitim, diplomalı memurların yayılmasına sebep olmuştur. Nitekim, M. Weber saniyileşme ve modernleşme ile birlikte geleneksel organizasyon şekillerinin değiştiğini ileri sürmüştür. Bürokrasinin beş önemli özelliği bulunmaktadır:- İleri ve modern bir işbölümü, belirli vesınırlı sorumluluk,- Otoritenin merkezîleşmesive dikey hiyerarşik yapı,- Rasyonel bir personel yönetimi programı,- Bürokratik kaide ve nizamlar,- Yazılı kayıtlar ve ayrıntılıbir dosyalama sistemi. (Dereli, T., 1976)Bürokrasinin bazı olumsuz yönleri arasında da şu hususlar sayılabilir:- Sorumluluktan kaçmak veya sorumluluğu yaymak,- Kararlarda gecikme ve bürokratik sabotaj,Bu olumsuz yönleri ele alan Blauner, endüstri organizasyonlarındaki bürokratik yapının yabancılaşmaya sebeb olabileceğini söylemektedir. (Parker, S. R. Mrown, R. K., 1969)Bürokrasi konusunu ele alan M. Weberde ideal bürokrasiden bahsetmektedir. M. Weber, kanunlara uygun tarafsız, objektif, sadece belirli kuralları uygulayan hiyerarşik bir düzende teşkilâtlanmış bürokrasinin önemli hizmetler yapabileceğini ileri sürmüştür.