bacon


Results for "bacon"

English - Turkish Dictionary

bacon

(English - Turkish Dictionary) :
i. beykın, tuzlanmış/tütsülenmiş domuz böğrü/sırtı.
Philosophical Dictionary

Bacon İstikrası.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Büyüten Tümevarım.
Sociological Dictionary

BACON, FRANCIS (1561626):

(Sociological Dictionary) :
İngiliz metod bilgini F. Bacon, Rönesans'la birlikte Batı'nın aydınlık çağının temsilcilerindendir. Tümevarım metodunu tatbik etmiştir. (Bkz. Tümevarım)Bacon, hayaletler ismini verdiği bir takım yanıltıcı etkilerden bahseder. Zihinden ve duyulardan gelen bu etkiler, araştırmacının hata yapmasına sebep olur. F. Bacon'a göre dört hata sebebi vardır. Bunlar, kabile, mağara, çarşı, tiyatro hayaletleridir.Bu hayaletler araştırmalarımızda bizi yanıltabilicek olan yanlış fikir ve kanatlerimizdir.F. Bacon, olaylar arasında gerçek sebep-sonuç ilişkileri bulunması hakkında karşılaştırma metodu tatbik etmiştir. (Bkz. Karşılaştırma Metodu) Bu metodu uygularken akılcılık ve tecrübecilik metodlarını birleştirerek var-yok ve derece hevhasını uygulamaştır. (Bkz. akılcılık, Tecrübecilik) Bu kurallara Bacon Levhaları adı verilir.Çeşitli olaylar harflerle ve ok işaretleriyle göstererek kullanılır.1- Var Levhası: B olayının var olduğu her müşahade durumunda sonuç teşkil eden Z olayı da gerçekleşmektedir. B olayı, Z olayının sebebidir. Var levhasının kontrolü yok levhasıdır.2- Yok levhası: Z sonucunun sebebi olan olayın müşahade edilmediği levhadır.3- Derece Levhası: Burada sebep teşkil eden olaylarla, sonucu meydana getiren olayın şiddet derecesini test etme işlemi yapılarak iki olay arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulur. (Bilgiseven, A. K., 1982)