benchmark test


Results for "benchmark test"

Computer, Internet Glossary

benchmark test

(Computer, Internet Glossary) :
(Türk Bilişim Terimlerinden) karşılaştırmalı değerlendirme deneyi
Computer, Internet Glossary

benchmark test; test bench

(Computer, Internet Glossary) :
denektaşı sınaması