boşanmak


Results for "boşanmak"

Turkish - German Dictionary

boşanmak

(Turkish - German Dictionary) :
sich scheiden lassen.
Turkish - Kurdish Dictionary

boşanmak

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
hevûdu berdan.
Turkish - Turkish dictionary

BOŞANMAK

(Turkish - Turkish dictionary) :
f. 1. Evlilik bağını çözmek. 2 Birdenbire ağlamaya başlamak. 3. Dertlerini sayıp dökmek. 4. Bol bol akmak. 5. Gergin duran bir şeyden hızla kurtulmak.
Ottoman - Turkish Dictionary

BOŞANMAK

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
t. Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak.(Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse mahkemeyi, isterlerse velilerini, isterlerse eşlerden birini yetkili kılabilirler. Görülüyor ki, İslâm dini insanlara medeni kanundan daha çok hak ve hürriyet tanımıştır. İslâmiyet evleneceklerde denkliği, (küfüv) (din ve ahlâkta denklik) şart koşar. Evlendikten sonra bazı bakımlardan anlaşamamazlıklar çıkarsa karşılıklı birbirine katlanmalarını ve sabırlı olmalarını tavsiye eder. Boşanma son çaredir. Eğer istek erkek tarafından geliyorsa mehir denilen tazminatı kadına ödemek zorundadır. Görülüyor ki, İslâmiyet, kadın haklarının korunmasını istemektedir.) (Bak: Aile)
Dream Dictionary of Phrase

BOŞANMAK

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bekarın eşini boşaması bulunduğu durumu terk etmesine, Evli birinin eşini boşaması geçim sıkıntısına, Geçerli bir sebeple eşlerin ayrılması her iki taraf için zenginliğe, Boşandığı eşine dönmek eski duruma avdet etmeye, hastanın iyileşmesine, Boşondığınaa üzülmek veya kızgınlık sonucu boşandığı eşine dönmek işlerin düzelmesine delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Nikah.)