burjuvazi


Results for "burjuvazi"

Turkish - Kurdish Dictionary

burjuvazi

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
bajarî.
Turkish - Turkish dictionary

BURJUVAZİ

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. (Eski Avrupa'da) Şehirliler sınıfı. 2. Toplumda, kendi basma üretim ve kazanç yollarına sahip bulunanlarla, bunlara yakın olanlar, orta simi.
Ottoman - Turkish Dictionary

BURJUVAZİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Fr. Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad etti. İktidara gelince menfaatlerinin bu çalışan sınıflarınkiyle çatıştığını görerek vaadini yerine getirmedi. Buna karşılık olarak işçiler arasında sosyalizm fikriyle teşkilâtlanma başladı. Bu yeni hareket de yalan sözlerle köylülerin desteğini de sağlıyarak Rusya'da 1917'de kanlı bir ihtilalle iktidarı ele geçirdi. Burjuvaziyi ortadan kaldırdı, o da vaatlerini yerine getirmedi. Burjuvazi, mülkiyeti, kişinin hakkı saydı ve kişi tahakkümünü getirdi. Sosyalizm, mülkiyeti cemiyetin ortak hakkı saydı ve cemiyet adına bir azınlığın elinde bulunan devlet tahakkümünü getirdi. Siyasi, hukuki bütün kuvvetleri elinde bulunduğu için devlet tahakkümü çok daha şiddetli, insafsız, zalim ve kanlı olmuştur. İslâm dini mülk sahibi olarak Allah'ı kabul ettiği için kişi tahakkümünü de, devlet tahakkümünü de reddeder. Bu sebeple insanlık için tek kurtuluş yolu İslâm'dır.
Dictionary of Economics

BURJUVAZİ

(Dictionary of Economics) :
Türkçede kentsoyu olarak karşılık bulmuştur. Aslında Almancadaki Burg kelimesinden gelmektedir. Burg, kısaca küçük kent demektir. Feodal dönemin sonunda Avrupada küçük kentler gelişmeye başladı. Bu kentlerin halkından olup sanayi ve ticaretle uğraşanlar ilk burjuvalardır. Sonradan burjuvalar da büyük, orta ve küçük burjuvazi olarak sınıflandırılmıştır. Büyük burjuvazi büyük sanayici ve tüccarlar, orta burjuvazi orta büyüklükteki sanayici ve tüccarlar, küçük burjuvazi ise esnaf ve memur kesimi için kullanılmıştır. Kelime Türkçede önemli kavram kargaşasına neden olmuştur. Kimine göre Türkiyede burjuva hala yoktur. Çünkü burjuva sayılmak için, belli bir kentsel kültürü özümsemiş olmak gekerik. Kimi ise kırsal kesimdeki küçük toprak sahiplerini bile küçük burjuvazi içine katmaktadır.
Turkish - English dictionary

burjuvazi

(Turkish - English dictionary) :
bourgeoisie.