but


Results for "but"

Ottoman - Turkish Dictionary

BÜTÇE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
Dictionary of Economics

BÜTÇE

(Dictionary of Economics) :
Bir kurumun gelecek döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerinin sınıflandırıldığı cetvel. Başta devlet olmak üzere bütün kurumların bütçeleri vardır. İktisat bakımından önemli olan devlet bütçesidir. Bu bütçenin gelir kısmının temel kalemi vergilerdir. Giderler ise devletin personeline yaptıı maaş ve ücret ödemelerinden oluşan cari harcamalar, yatırımlardan oluşan yatırım harcamaları ve emeklilere verilen ödemelerin oluşturduğu transfer harcamalarından oluşur.
Turkish - English dictionary

bütçe

(Turkish - English dictionary) :
budget. açığı budget deficit. müzakeresi budget debate. yılı budget year.
Dictionary of Economics

BÜTÇE AÇIĞI

(Dictionary of Economics) :
Devlet giderleri, gelirlerini aşarsa aradaki fark bütçe açığını oluşturur. Günümüz devletlerinin başlıca sorunlarından birini bütçe açığı teşkil eder. Çünkü bu açıklar genillikle para basılmasına, ve bu da enflasyona neden olmaktadır.Bazı durumlarda hükümetler bütçe açığını bir iktisat politikası aracı olarak kullanır ve açığı özellikle yaratırlar. Durgunluk dönemlerinde, ekonomi talep yetersizliği yüzünden atıl kapasite ve işsizlik sorunu ile karşılaşmışsa bütçenin açık vermesi yoluyla talep yaratılması ve ekonominin canlandırılması yoluna gidilir.
Dictionary of Economics

BÜTÇE ÇARPANI

(Dictionary of Economics) :
(Bk. Denk Bütçe Çoğaltanı)