İç geçiş elementleri


Results for "İç geçiş elementleri"

Chemical Dictionary,

İç geçiş elementleri

(Chemical Dictionary,) :
Periyodik sistemin alt kısmında yer alan ve f orbitallerinin dolmasıyla oluşan elementler. Aktinitler ve lantanitler.