Asit oksit


Results for "Asit oksit"

Chemical Dictionary,

Asit oksit

(Chemical Dictionary,) :
Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir.