Konsantrasyon


Results for "Konsantrasyon"

Chemical Dictionary,

Konsantrasyon

(Chemical Dictionary,) :
Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti denir.