verification and validation


Results for "verification and validation"

Computer, Internet Glossary

verification and validation

(Computer, Internet Glossary) :
doğrulama ve sağlama