custody


Results for "custody"

English - Turkish Dictionary

be under custody

(English - Turkish Dictionary) :
tutuklu olmak.
English - Turkish Dictionary

custody

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. vesayet. 2. gözetim; koruma.
English - Turkish Dictionary

give s.o. custody of

(English - Turkish Dictionary) :
birine (birinin) vesayetini vermek.
English - Turkish Dictionary

take s.o. into custody

(English - Turkish Dictionary) :
birini tutuklamak.