custom


Results for "custom"

Sociological Dictionary

TÖRE [İng. Ethics, custom]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyal hayatı düzenleyen normlar toplamı olan töre, aile ve fert hayatında, "yol", "yorum" ve "görenek" olarak kabul edilmektedir. Daha doğrusu bir "yaşama tarzı"dır.Eski Türklerde, cemiyetin varlık hikmeti sayılan töre, mukaddestir. Uygurlardan itibaren "kanun" anlamında kullanılmaya başlandı. Bu yüzden töre kelimesi, devletin düzeni ve işleyişi ile de ilgilidir. Bazen devletten bile önde gelirdi. Bunu "il gider töre kalır" diye söylenen ata önde gelirdi. Bunu "il gider töre kalır" diye söylenen ata önde gelirdi. Bunu "il gider töre kalır" diye söylenen ata sözünde bulabiliriz. Töre devlet düzeni olduğu için aynı zamanda bu düzenden doğan, "devlet gücünü de simgeler. Bunun temelinde ise aile töresi ve aile gelenekleri yatar. Z. Gökalp'de eski Türklerin milli kültürünün "Töre"'den ibaret olduğunu belirtmektedir. Bu töre şu prensipte en güzel ifadesni bulur. "Eline, beline, diline özüne, sözüne, gözüne". Türklerde töresini kaybetmiş bir millet yok olmuş demektir. Bazen saygı değer ve hürmet edilmesi gereken şeyler için "ağır" deyimi ile "ağır törü" şeklinde de kullanılırdı. (İ. Kafesoğlu, 1983, B. Ögel, 1988, M. Eröz, 1982)Ayrıca töre, aile ve topluluk iinde "mevkiye göre yer alma" anlamına da geldiği için bir hiyerarşiyi de temsil eder. Fertlerin birbirlerine karşı saygı ve tutumunu ortaya koyar.
Dictionary of Economics

CUSTOMS DUTIES

(Dictionary of Economics) :
GÜMRÜK VERGİLERİBir ülkeye giren ithal mallardan veya bir ülkeden çıkan ihraç mallardan alınan vergilerdir. Gümrük vergileri, genellikle ithal mallara uygulanırlar ve değer (ad valorem) ya da fiziksel miktar üzerinden alınırlar. Yerli sanayii korumak için alınanlar ve devlete gelir sağlamak için alınanlar şeklinde ikiye ayrılırlar.
Dictionary of Economics

CUSTOMS UNION ; TARIFF UNION

(Dictionary of Economics) :
GÜMRÜK BİRLİĞİGümrük birliği, ülkelerin birbirlerinden gümrük vergisi almamak için kurdukları birliktir. Birlik üyesi ülkeler, birlik üyesi olmayan ülkelere tek ve ortak bir gümrük tarifesi uygularlar. Bunun sebebi, birlik ülkelerinin birbirlerine yabancı mal satmalarını önlemektir. Günümüzde en önemli gümrük birliği örneği, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) dur.
Dictionary of Economics

CUSTOMS, DUTY

(Dictionary of Economics) :
GÜMRÜKBir ülkeye giren ya da ülkeden çıkan her türlü eşyadan alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer içinde kullanılmaktadır.
Computer, Internet Glossary

custom, private, special

(Computer, Internet Glossary) :
(Türk Bilişim Terimlerinden) özel