demografi


Results for "demografi"

Dictionary of Economics

DEMOGRAFİ

(Dictionary of Economics) :
Nüfus olaylarını istatistik yardımı ile inceleyen ve bu konuda uygulanan yöntemleri araştırıp ilerletmeye çalışan bir bilim dalıdır. Demografi, statik ve dinamik olmak üzere iki bölüme ayrılır. İlkinde nüfus durgun bir varlık sayılarak belirli bir andaki durum incelenmektedir. İkincisinde ise doğum, ölüm, göçler gibi nüfus hareketleri ve onları etkileyen faktörler araştırılır.
Environmental Glossary

DEMOGRAFİ

(Environmental Glossary) :
[ Demography ] Genellikle istatistik teknikler kullanılarak nüfusun incelenmesi.
Turkish - English dictionary

demografi

(Turkish - English dictionary) :
demography.
Sociological Dictionary

DEMOGRAFİ [İng. Demography]:

(Sociological Dictionary) :
Nüfus ile ilgili konuları istatistik yardımı ile araştıran ve bu hususta uygulanan metodları gelitirmeye çalışanbirdisiplindir. İlk olarak 185 yılında demografi tabiri kullanılmıştır.Demografi bir çok tabii ve sosyal ilimde yakın teması olan bir ilmi dalıdır. Demografinin nüfusunyüryüzündeki dağılışını inceleyen tabii faktörleri ele alan coğrafya, sağlık, doğum ve ölüm olaylarıyla ile ilgili olarak tıp ve biyoloji, nüfusun sosyal ve kitisadî yönlerini ele alan iktisat ve sosyoloji ile yakın dirsek teması vardır. Demografi ele aldığı konuları mekan ve zaman şartlarına göre inceler.Demografi, nüfus bilgi olarak da isimlendirilebilir. (Ülken, H. Z., 1969, international encyclopedia of the Social Sciences, 1968)
Italian - Turkish dictionary

demografia

(Italian - Turkish dictionary) :
m nüfusbilim.