AVERAGE PROPENSITY TO SAVE


Results for "AVERAGE PROPENSITY TO SAVE"

Dictionary of Economics

AVERAGE PROPENSITY TO SAVE

(Dictionary of Economics) :
ORTALAMA TASARRUF EĞİLİMİBelirli bir ülkede ve dönemde, belirli bir gelir seviyesinde gerçekleşen tasarrufların, aynı dönemdeki gelir seviyesine oranıdır. Tasarruf S, gelir Y iken, ortalama tasarruf S/Y şeklinde ifade edilir.