ÖDÜNÇ VERİLEBİLİR FON ARZI


Results for "ÖDÜNÇ VERİLEBİLİR FON ARZI"

Dictionary of Economics

ÖDÜNÇ VERİLEBİLİR FON ARZI

(Dictionary of Economics) :
Ekonomide çeşitli amaçlarla kredi talebinde bulunan ekonomik birimlere, (Kişiler, işletmeler, devlet) kredi ihtiyaçlarını karşılamak için ödünç olarak verilebilecek fon miktarı. Ödünç verilebilir fonlar başlıca beş kaynaktan sağlanabibilir: a) Halkın kullanılabilir gelirinden harcamadığı kısım, yani tasarruflar yoluyla. b) Gömüleme çözülmesi yani ekonomik birimlerin bankaya mevduat olarak yatrımadıkları, bizzat sağladıkları paranın dolaşıma çıkarılması yoluyla. c) Banka sistemi tarafından oluşturulan ek satın alma gücü yoluyla, yani Merkez Benkasınca oluºturulan ek para, ticari bankalarca oluşturulan ek kredi yoluyla. d) Firmaların amortismana ayırdıkları ve stok tüketiminden elde ettikleri ilidite ile dağıtılmayan karları yoluyla. e) Menkul değer satışından elde edilecek fonlar aracılığıyla.
Dictionary of Economics

ÖDÜNÇ VERİLEBİLİR FON ARZI

(Dictionary of Economics) :
Kredi talebinde bulunan ekonomik birimlerin kredi gereksinimlerini karşılayabilmeleri için, bu birimlere ödünç olarak verilen fon miktarıdır. Bu fonlar, tasarruflar, ek kredi, dağıtılmayan kârlar, gömüleme çözülmesi ve menkul kıymetlerin satışından sağlanacak fonlar yoluyla sağlanabilir.