ÖRNEK


Results for "ÖRNEK"

Dictionary of Economics

ÖRNEK

(Dictionary of Economics) :
Ana kütle birimleri arasından belirli bir yöntemle alınacak daha az sayıdaki birimlerin oluşturacağı topluluk, ana kütle, bir araştırmacının ilgilendiği ortak özellikleri olan birimlerin tanımını ifade etmektedir. Örnek ise ana kütleden alınan ve onun özelliklerini yansıtan bir parçadır. Ana kütleden amaca uygun olarak seçilen birimler (örnek) gözlemlenerek, elde edilen sonuçlar bazı kriterler ve karşılaştırmalar yoluyla yığına, ana kütleye dönüştürülür. (Ayrıca, bk. Örnekleme).
Dictionary of Economics

ÖRNEK

(Dictionary of Economics) :
Bir araştırmacının , ilgilendiği ortak özelliğe sahip birimler arasından belirli bir yöntemle alınacak olan daha az sayıdaki birimlerin oluşturacağı topluluktur.
Dictionary of Economics

ÖRNEKLEME

(Dictionary of Economics) :
Ele alınan ana kütleden amaca uygun örnek seçme işlemi. İstatistik verilerin toplanmasında kullanılan iki yöntemden biri olan örnekleme yönteminde, hakkında bilgi edinilmek istenen topluluğun içinde incelenerek olayın özellikleri dikkate alınarak bir alt grup seçilir. Bu alt grubun birimleri gözlenerek elde edilen sonuçlar bazı kriter ve karşılaştırmalar yoluyla bütün gruba genelleştirilir. Bir yığından tarafsız örnekler seçebilmek için geliştirilmiş örnekleme yöntemleri iki temel gruba ayrılır, olasılık hesabına dayanan ve olasılık hesabına dayanan örnekleme yöntemleri. İradi örnekleme olarak da tanımlanan olasılık hesabına dayanmayan örnekleme yöntemlerinde örnek seçimi, yöntemi uygulayan kişi veya kişilerin bilgi ve deneyimlerine dayanarak ana kütleyi en iyi temsil edeceği düşünülen birimlerin iradi olarak seçilmesiyle gerçekleşir.İradi örnekleme yöntemleri seçilen örneğin kapsadığı birim sayısına göre başlıca iki grupta incelenebilir: Monografi yöntemi ve temsili yöntem. Olasılık hesabına dayanan örnekleme yöntemlerinin en belirgin özelliği; tetadüfi oluşlarıdır. Olasılık hesabına dayanan örneklemede, örnek büyüklüğünün belirlenmesi, örneğe girecek birimlerin seçimi ve örnek sonuçlarının incelenmesinde belirli istatistik teknikler uygulanır.Olasılık hesabına dayanan örnekleme yöntemleri, tesadüfi örnekleme yöntemleri olarak da adlandırılır. (Ayrıca, bk. Tesadüfi Örnekleme)
Dictionary of Economics

ÖRNEKLEME

(Dictionary of Economics) :
Ele alınan, incelenen birimler arasından örnek seçme işlemidir.