ÜCRET


Results for "ÜCRET"

Dictionary of Economics

ÜCRET

(Dictionary of Economics) :
Çalışma süresi, hizmet sözleşmesi ya da kadroya dayanarak yapılan ödemelerin yanı sıra serbest meslek sahiplerinin iş ya da hizmet karşılığında aldıkları bedelleri kapsar. Genel tanıma göre, ücret kategorisi içinde yer alan aylık daha çok hizmet karşılığında ve kadroya dayanılarak memurlara yapılan ödemeler için kullanılır. Dar anlamda işçilerin elde ettiği kazancı ifade eden ücret, görülen iş karşılığında ödenen tutarı kapsar. Çıplak ücret, bütün kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen tutardır. Bu tutara ücretli izin, tatil, hastalık izni, yaşam ve hastalık sigortası, emekli ayığı gibi haklar eklendiğinde ise giydirilmiş ücret elde edilir. Zamana göre ücret sistemi tarihsel bakımdan en eski ücrettir. Ücretlerin iş süresinin uzunluğuna göre hesaplandığı bu sistemde, belirli bir rzaman birim için bir miktar para saptanır. Verime göre ücret sisteminde ise üretilen mal ya da hizmetin miktarı göz önüne alınır. Bu sistemin en yaygın uygulamaları parça başı ücret ve götürü usulü ücrettir. Fiyat düzeylerindeki değişikliklerin ücretlere etkisini belirtmek için genellikle nominal ücret ve gerçek ücret kavramları kullanılır. Nominal ücret, alınan paranın miktarnı belirtir. Gerçek ücret ise nominal ücretle satın alınabilecek mal ve hizmetleri ifade eder.
Dictionary of Economics

ÜCRET

(Dictionary of Economics) :
İşçilere yaptıkları işin bedeli olarak ödene paradır. Kısaca, emeğin bedelidir.
Dictionary of Economics

ÜCRET DITI YARARLAR

(Dictionary of Economics) :
Çalışanlara aylık ücretlerinin yanında yemek yardımı, sağlık hizmeti, barınma osyal güvenlik gibi konularda sağlanan ek yararlardır.
Dictionary of Economics

ÜCRET FARKLILAŞTIRILMASI

(Dictionary of Economics) :
Ekonomideki çalışma koşulları, bireyleri kapasite ve becerileri ve piyasaların farklılıklarından dolayı ücretlerde yapılan farklılaştırma. Eğer bütün çalışma koşulları, bireyler tümüyle benzer olsa, bütün piyasalar tam rekabet piyasası olsa idi, her türlü iş ve bütün işçiler için tek ücret düzeyi söz konusu olabilirdi. Ancak eşit becerileri gerektiren işler farklı çekicilikte olduğu gibi, aynı çekicilikteki işler farklı kapasite, beceri, deneyim ve eğitim gerektirebilir. Bu nedenle cizip olmayan işleri daha çekici hale getirmek için yüksek ücret ödemek gerekiblidği gibi, daha yüksek kapasite ve beceeri gerektiren işlerde çalışanların elde ettikleri ücretler de daha yüksek olabilir.
Dictionary of Economics

ÜCRET FARKLILIĞI

(Dictionary of Economics) :
Aynı işi yapan işçi veya memurlara yaş, beceri, deneyim, eğitim, cins,yetlerine göre farklı ücretler ödenmesidir. Ücret farklılığı, ekonomideki çalışma koşullarıyla, çalışanların kapasite ve beceri farklılıkları ile piyasa koşullarının farklılığından dolayı ortaya çıkan farklardır.