İÇ İSKONTO


Results for "İÇ İSKONTO"

Dictionary of Economics

İÇ İSKONTO

(Dictionary of Economics) :
İç iskonto, vadesinden önce ödenecek senede yapılacak olan indirimin, sendin peşin değerinden yapılmasıdır.