İHRACAT


Results for "İHRACAT"

Dictionary of Economics

İHRACAT

(Dictionary of Economics) :
Kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması. Dışsatım. Makroekonomik açıdan, ihracat toplam talebin bir parçasıdır. İhracat, gerçekleştiren ülke bakımından alacak hakkı doğurduğu için ödemeler bilançosunun alacak tarafına yazılır.
Dictionary of Economics

İHRACAT

(Dictionary of Economics) :
Ülkede bir kişi veya bir firma tarafından üretilen bir malın yabancı ülkelere satılmasıdır. Bir ülkenin ekonomik gücü ithalata karşı ithalatın büyüklüğüne göre belirlenir. İhracat, kapitalist düzende en bir gelir kaynağıdır.
Dictionary of Economics

İHRACAT ÇARPANI

(Dictionary of Economics) :
İhracatın milli gelirde sağladığı artışın, ihracat gelirindeki artışa olan oranıdır. Bu çarpanın büyüklüğü, ülkede gerçekleşen ithalata ve ihracattan gelir elde edenlerin yaptıkları tasarruflara göre değişir.
Dictionary of Economics

İHRACAT DÖVİZİNİ KULLANMA HAKKI

(Dictionary of Economics) :
İhracat dövizini kullanma hakkı, ihracat yoluyla kazanılan dövizin bir bölümünün ülkeye getirilmemesi ile elde edilen teşviktir.
Dictionary of Economics

İHRACAT KOTALARI

(Dictionary of Economics) :
Dünya bazında bir mala olan talebin, arzdan daha az olmasından dolayı fiyatın belirli bir seviyenin altına düşmemesi için malı üreten ülkelerin yaptıkları anlaşma çerçevesinde belirledikleri, ihracatı kısıtlayıcı önlemlerdir.