24 OCAK KARARLARI


Results for "24 OCAK KARARLARI"

Dictionary of Economics

24 OCAK KARARLARI

(Dictionary of Economics) :
Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetin, 1980 yılı Ocak ayında uygulamaya koyduğu köklü ekonomik kararlar. Türkiyenin 1970li yılların ikinci yarısında içine girmiş olduğu ve esas olarak enflasyon ve dış borç krizi şeklinde ortaya çıkan ekonomik bunalım 1978 ve 1979 istikrar programları ile giderilmeyince, 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomide köklü düzenlemeler yapılmasını öngören yeni bir istikrar programı uygulanmaya başlanmıştır. IMFnin önerileri doğrultusunda hazırlanan bu program, ekonomide sadece kısa vadeli düzenlemeler gerçekleştirmekle kalmamış, o döneme dek uygulanan kalkınma politikasında da köklü bir dönüşümü gerçkeleştirmiştir. 1980li yıllarda uygulanan dışa dönük büyüme politikalarının kaynağını oluşturan 24 Ocak programının iki temel amacı, enflasyonu aşağı çekmek ile ödemeler dengesi açığını ortadan kaldırmak olarak belirlenmiştir. Ayrıca ekonominin iç ve dış dengelerinin serbest rekabete dayalı piyasa ekonomisi kuralları içinde sağlanması öngörülüyordu. 24 Ocak kararlarının temel ögeleri ise şunlardı; a) Türk lirasını büyük ölçüde devalüe ettikten sonra, kontrollü bir biçimde dalgalanmaya bırakmak, b) İthalatın kısmen de olsa serbestleştirilmesi, ihracatın çeşitli teşviklerle özendirilmesi, c) Sadece dövizin değil, diğer fiyatların oluşumunun da piyasadaki arz ve talep güçlerine bırakılması ve çoğu maldaki kamu sübvansiyonlarının kaldırılması, d) Faiz oranlarının yükseltilmesi, daha sonra dövizde olduğu gibi, denetimli bir biçimde serbest bıraklması, e) Ekonmide kamu kesiminin ağırlığının azaltılması ve KİT açıklarının sürekli zamlarla karşılanması, 1) Ücretlerin ve taban fiyatların enflasyonun gerisinde kalacak biçimde artırılması.