ASSET BACKED SECURITIES


Results for "ASSET BACKED SECURITIES"

Dictionary of Economics

ASSET BACKED SECURITIES

(Dictionary of Economics) :
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETİhraçcıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları veya temellük edecekleri alacaklar karşılığında, ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.