BALANCED BUDGET MULTIPLIER


Results for "BALANCED BUDGET MULTIPLIER"

Dictionary of Economics

BALANCED BUDGET MULTIPLIER

(Dictionary of Economics) :
DENK BÜTÇE ÇARPIMIKamu giderlerinin vergilerle finanse edilmesi durumunda gayri safi milli hasılada oluşacak değişmenin büyüklüğünü belirleyen katsayıdır.