BANKER


Results for "BANKER"

Dictionary of Economics

BANKER

(Dictionary of Economics) :
Ortaçağda Lombardiyalı sarraflar pazar yerlerinde paraları tartar ve değiştirirlerdi. Bu işi yaparken bankta oturdukları için banker adını almışlardır. Zamanla kendilerine emanet edilen paraların bir kısmının sürekli atıl kaldığını gören bu sarraflar, paraların bir kısmını işletmeye başladılar. Banka kurumunun doğuşunun esası da bu olaydır. Bankerlerin bir kısmı büyük servetler edindiler. Avrupa tarihi muazzam servetlere ve siyasi nüfuza sahip ünlü bankerlerin hikayeleriyle doludur. Avrupada banker sözcüğü günümüzde mesleği bankacılık olanlar için kullanılmaktadır. Türkiyede ise banker, bankacılık dışında para alım satımıyla uğraşanlar için kullanılan bir kelimedir. 1980den önce bankerlik önemli bir meslek değildi. Bankerlik yapanların sayısı azdı, büyük kazançlar sağlama imkanı da yoktu. Ancak 1980den sonra gerek banka faizlerinin ve gerekse kredi faizlerinin yükselmesi, öte yandan yasaların bu işi yapacaklar için daha uygun hale getirilmesi banker sayısını artırdı. Büyük reklam kampanyalarıyla cazip teklifler vaat eden bankerler büyük mevduat topladılar. Ancak bir kısmının halkın güvenini istismar ederek dolandırıcılık yoluna başvurması, bir kısmının da topladığı parayı karlı fiyattan satamaması banker iflaslarını doğurdu. O yıllarda toplumun ilgisini üzerine toplayan bankerlik olayı birçok yönleriyle romanlara, filmlere konu oldu.
Dictionary of Economics

BANKER RAPORU

(Dictionary of Economics) :
Türkiyenin isteği üzerine Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının (DÜnya Bankası) James Baker başkanlığındaki bir gruba hazırlattığı rapor. Raporda Türkiyenin ekonomik gelişmesi için yapılması gerekenler belirtilmektedir. Özet olarak rapor mali istikrarı, özel sektörün serpilmesine uygun bir ortamın oluşturulmasını, tarımın gelişmesine özel bir önem verilmesi önermekteydi.