CAPITALIZATION OF TAXES


Results for "CAPITALIZATION OF TAXES"

Dictionary of Economics

CAPITALIZATION OF TAXES

(Dictionary of Economics) :
VERGİNİN KAPİTALİZASYONUDayanıklı tüketim mallarının, vergi istisnasından kısmen veya tamamen yararlanması ile değerinden meydana gelen artıştır.