COLLECTIVISM


Results for "COLLECTIVISM"

Dictionary of Economics

COLLECTIVISM

(Dictionary of Economics) :
KOLLEKTİVİZMÜretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olduğu ve ekonomideki üretim , dağıtım ve bölüşüm kararlarını devletin belirlediği sosyo - ekonomik yapılara verilen addır.