DEFLASYONİST AÇIK


Results for "DEFLASYONİST AÇIK"

Dictionary of Economics

DEFLASYONİST AÇIK

(Dictionary of Economics) :
Tam istihdamı sağlamak veya cari fiyatlar üzerinden mevcut mal ve hizmetleri tüketmek için gerekli harcama miktarının toplam harcamalardan çıkartılan kısmıdır.