DEVLET HARCAMALARI


Results for "DEVLET HARCAMALARI"

Dictionary of Economics

DEVLET HARCAMALARI

(Dictionary of Economics) :
Devletin, ekonomik, sosyal, siyasal ve idare amaçlarını gerçekleştirmek için bu faaliyet alanlarında verdiği hizmet ve ürettiği mallar için yapmış olduğu harcamalar toplamı. Kamu harcamaları ekonomik kriterlere göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaların başlıcaları şunlardır:a) Reel (Gerçek) harcamalar transfer harcamaları ayırımı:Bu ayırımda eğer devletçe yapılan harcamalar dolaysız bir biçimde toplam talebin unsurunu oluşturur ve bu niteliğiyle cari dönem üretimini ya da fiyat seviyesini etkilerse bu tür harcamalar reel veya gerçek harcamalar olarak kabul edilmektedir. Transfer harcamaları ise cari dönem üretimine karşı doğrudan bir talep yaratmayan, yalnızca sadece bazı servet unsurlarının kişi ve kurumlar arasında el değişmesini sağlayan harcamalar.b) Cari harcamalar - yatırım harcamaları ayırımı: Bu ayırıma göre cari harcamalar devletin, diğer bir değişle kamu otoritelerinin tüketimi ile ilgili harcamaları ifade ederken, yatırım harcamaları devletin ekonomide sermaye birikimini arttırmaya yönelik harcamalarını ifade etmektedir.c) Verimli harcamalar (üretken) verimsir harcamalar (üretken olmayan) literatürde oldukça tartışmalı olan bu tür sınıflandırmada ekonomik potansiyeli arttıran harcamalar verimli, ulusal kaynakların tüketilmesine neden olan harcamalar ise verimsiz harcamalar olarak nitelendirilmektedir.