DEVLET TAHVİLİ


Results for "DEVLET TAHVİLİ"

Dictionary of Economics

DEVLET TAHVİLİ

(Dictionary of Economics) :
Devletin aldığı borçlar karşılığında özel ve tüzel kişilere verdiği ve tahvil sahibinin devletten alacaklı olduğunu gösteren belge. Devlet gelire ihtiyacı olduğu dönemlerde tahvil çıkartmaktadır. Çıkarılan bu tahviller çeşitli yollardan satışa sunulmaktadır. Tahviller, devlet kurumları, devlet bankaları ve özel bankalar tarafından satışa sunulmaktadır. Devlet tahvilleri üç ayrı biçimde çıkarılmaktadır:1) Hamiline yazılı tahviller,2) Ada yazılı tahviller,3) Hem ada hem de hamiline yazılan tahviller.
Dictionary of Economics

DEVLET TAHVİLİ

(Dictionary of Economics) :
Devletin ödünç fon sağlamak amacıyla piyasaya çıkardığı borç senedidir. Devlet tahvilleri genellikle üç şekilde çıkartılır: a) İsme yazılı tahviller: Tahvilin üzerinde alıp satan kişinin adı bulunur. Tahvillerin faizi direkt olarak sahibine ödenir. Ana paranın başkasına devri için resmi kayıtlar değiştirlmek zorundadır. b) Hamiline yazılı tahviller: Kimin elinde ise, onun olduğu kabul edilen tahvillerdir. Devir ve teslimde herhangi bir resmi işleme gerek yoktur. c) Hem isme, hem hamiline yazılı tahviller : Ana para isme, faizleri ise hamiline yazılı tahvillerdir. tahvilin hamili faizi tahsil edebilir; ama ana parayı alamaz.