DIRECT CONTROLS


Results for "DIRECT CONTROLS"

Dictionary of Economics

DIRECT CONTROLS

(Dictionary of Economics) :
DOLAYSIZ KONTROLLERDış ticaretle ilgili olarak, ithalatı kısıtlayıcı önlemleri kapsayan ticari ve mali kontrollerdir. Mali kontroller kambiyo denetimi, katlı kurlar; ticari kontroller ise kotalar, gümrük tarifeleri, ithalat yasaklarından oluşur.