EKSİK TÜKETİM TEORİLERİ


Results for "EKSİK TÜKETİM TEORİLERİ"

Dictionary of Economics

EKSİK TÜKETİM TEORİLERİ

(Dictionary of Economics) :
Ekonomideki toplam üretimin maliyetleri karşılayacak fiyatlardan satılamamasını (normal kar dahil) tüketimin düşüklüğüne bağlayan teoriler. Tüketim eksikliği üretimin de azaltılmasına ve işsizliğin yükselmesine neden olur. Böylece iktisadi büyüme oranı düşer.Eksik ütüketim teorisyenlerine göre tüketimin azalması tasarrufların ve dolayısıyla yatırımların çoğalması demektir. Gömüleme (iddihar) sözkonusu değildir. Eksik tüketim durumu ortaya çıkınca tasarruflar ve yatırımlar artar. Yatırım artışı ise sonraki dönemde kapasite artışına neden olur. Böyle olunca üretimin tamamının satılabilmesi için tüketimin yükselmesi gerekir. Eğer yükselmezse, kapasite kullanım oranları düşürülür, ama tasarruf-yatırım eşitliği sürmektedir. Eksik tüketim sorunu gelir dağılımından kaynaklanmaktadır. Farklı sınıflar, farklı tüketim eğilimlerine sahiptir. O nedenle gelirin tüketim eğilimi düşük sınıflara doğru dağılması eksik tüketime neden olur, tüketim eğilimi yüksek sınıflara doğru dağılması ise eksik tüketimin çapını azaltır. Bazı Marxist ya da Marxizme yakın iktisatçılara göre bu noktada kapitalizmin yapısal çelişkisi ortaya çıkmaktadır: Kapitalistler karlarını artırmak için ücretleri düşürmek isterler. Bu eksik tüketime neden olur, eğer ücretler artarsa bu kez yatırımlar azalacağından ekonominin büyüme oranı düşer. Optimal ücret oranını belirleyecek bir mekanizma ise sistemde yoktur.