ETKİN KORUMA


Results for "ETKİN KORUMA"

Dictionary of Economics

ETKİN KORUMA

(Dictionary of Economics) :
Efektif koruma olarak da bilinen ithalattan alınan gümrük vergilerinin yerli üretime sağladığı korumayı ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir kavram ve araç. Herhangi bir nihai maldan belli oranda Gümrük Vergisi alınması, o malı ülke içinde üretenlere söz konusu oranda koruma sağlandığı anlamına gelmeyebilir. Nihai mala konan Gümrük Vergisi nominal koruma kavramı ile ifade edilirken, gerçek korumanın, malın üretimi sırasında yurt içinde çıkartılan katma değere sağlanan koruma olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle girdiler üzerindeki gümrük vergi oranları da korumanın ölçümünde dikkate alınır. Örneğin nihai mala yüksek oranda Gümrük Vergisi koyarken, o malın yurt içinde üretimi için gerekli olan girdileri düşük oranda vergileyen bir sistemde etkin koruma oranı da yüksek olacaktır. Çünkü böyle bir sistemde yerli girişimcinin oluşturduğu katma değer yükselecektir. Öte yandan nihai mal üzerine gümrük konulmazken, bu malın yurtiçi üretiminde kulanılan ithal malı girdilerden Gümrük Vergisi alınması halinde negatif dış korumadan söz edilir. Bu durumda söz konusu malın yurt içi üretimi korunmayıp, vergilendirilmiş olmaktadır.Etkin korumanın formülle ifadesi aşağıdaki şekildedir:e = tn - ati / 1 - aFormülde e nihai mala sağlanan etkin koruma oranını, tn nihai mal üzerindeki nominal tarife oranını, ti ithal edilen girdi üzerindeki nominal tarife oranını, a tarife konulmadan önce, ithal malı girdinin nihai malın birim değeri içindeki payını göstermektedir.
Dictionary of Economics

ETKİN KORUMA

(Dictionary of Economics) :
Yerli üretimi korumak ve benzeri amaçlar için ithalattan alınan gümrük vergilerinin yurtiçi üretimde sağladığı korumayı ölçmede kullanılan bir kavramdır.
Dictionary of Economics

ETKİN KORUMA ORANI

(Dictionary of Economics) :
Birülke sanayinin nihai ürün ve girdilerine uygulanan gümrük tarifesinin başka bir ülke sanayi karşısında mevcut koruma oranıdır. Nihai ürün üzerindeki koruma oranı yüksekse, etkin koruma oranı da yüksek olur.