EXPORT RESTITUTION


Results for "EXPORT RESTITUTION"

Dictionary of Economics

EXPORT RESTITUTION

(Dictionary of Economics) :
İHRACATTA VERGİ İADESİİhracatta vergi iadesi, ihracatı teşvik tedbirlerinden biridir. Vergi iadesiyle, ihracatı teşvik edilmek istenen ürünlerin maliyetine dahil vergilerin kısmen veya tamamen ihracatçıya ödenmesi yoluyla, ihraç edilecek olan malın maliyetini azaltmaktır.