GÖRÜNMEYEN KALEMLER


Results for "GÖRÜNMEYEN KALEMLER"

Dictionary of Economics

GÖRÜNMEYEN KALEMLER

(Dictionary of Economics) :
Görünmeyen kalemler ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabında yer alır. Hizmet ihraç ve ithalatı görünmeyen kalemleri oluşturmaktadır. Görünmeyen kalemlerin başlıcaları turizm gelirleri, işçi dövizleri, dış borç, faiz ödemeleri ve kar transferidir.