GİRDİ-ÇIKTI KATSAYISI


Results for "GİRDİ-ÇIKTI KATSAYISI"

Dictionary of Economics

GİRDİ-ÇIKTI KATSAYISI

(Dictionary of Economics) :
Xü=aü.X şeklinde ifade edilen ve girdi- çıktı analizinde yer alan aü katsayısına verilen addır.