GELİR


Results for "GELİR"

Dictionary of Economics

GELİR

(Dictionary of Economics) :
Üretim faktörlerinin elde ettikleri gelirlerin her biri ayrı bir terim ile ifade edilir. Ücret, kar, faiz ve rant faktörlerin sağladıkları gelirlerdir. Gelirler nominal ve reel olarak hesaplanabilir. Nominal gelirin hesaplanmasında değer ölçüsü paradır. Reel gelirin hesaplanmasında değer ölçüsü olarak mal değeri alınır. Reel gelir, nominal geliri fiyat endeksine bölerek hesaplanır.
Dictionary of Economics

GELİR BÖLÜŞÜMÜ

(Dictionary of Economics) :
Ekonomide belirli bir dönem içinde yaratılan gelirin kişi, toplumsal grup ve üretim unsur sahipleri arasında dağıtılmasıdır.
Dictionary of Economics

GELİR ÇARPANI

(Dictionary of Economics) :
Gelirde meydana gelen artışın, otonom giderlerde meydana gelen artışa olan oranıdır.
Dictionary of Economics

GELİR DAĞILIMI

(Dictionary of Economics) :
Bir ülkede belirli bir dönem içinde çıkartılan milli gelirin bireysel, toplumsal gruplar ve üretim faktörleri sahipleri arasında bölüşülmesidir. Gelirin bireyler, aileler, tüketici birimler arasında dağılımına kişisel gelir dağılımı denir. Üretim faktörlerinin aldıkları paylar ise fonksiyonel dağılım olarak adlandırılır. Fonksiyonel dağılım sorunları fizyokratlardan bu yana sürekli olarak incelenmesine karşılık kişisel dağılım analizi, neo-klasik teoriye dayanan refah ekonomisi kavramı ile ortaya çıkmıştır.Kişisel gelir dağılımı Paretonun dağılım fonksiyonunu ya da Lorenz eğrisi yardımığ ile incelenebilir Paretoya göre X ya da daha fazla gelire sahip insan sayısı N ile gösterilecek olursa dağılım fonksiyonu N=A/X? olarak gösterilebilir. Bu denklemde A ve ??birer parametredir. ?nın kdeğeri yaklaşık olarak 1.5dir.Lorenz eğrisi ise, yüzde olarak gelirin ne kadarını kaç kişinin aldığını göstermektedir.(Şekil 9 Orijinal kitaptaki yeri 89. sayfa)Nüfusun yüzdesiLorenz eğrisiEğer kişisel gelir dağılımı mutlak eşitlik oluşturacak biçimde olursa nüfusun % 20si gelirin % 20sini, nüfusun % 40ı gelirin % 40ını alır. Bu varsayımsal durum OL eğrisi ile gösterilmiştir. Gerçekte ise gelir dağılımı mutlak eşitlikten uzak bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Örneğin yukarıdaki şekilde nüfusun % 20si gelirin % 5ini, nüfusun % 40ı gelirin % 18ini, nüfusun % 60ı gelirin % 30unu nüfusun % 80i gelirin % 50sini, geri kalan nüfusun % 20si de gelirin % 50sini almaktadır.
Dictionary of Economics

GELİR ESNEKLİĞİ

(Dictionary of Economics) :
Gelirde ortaya çıkan bir değişmenin talep üzerindeki etkisini ölçer. Gelirdeki değişme oranı ?Y/Y buna bağlı olarak değişme oranı ?D/D ise talebin gelir esnekliği ya da kısaca gelir esnekliğini E aşağıdaki gibi gösterir.E= ?D/D:?Y/Y = ?D/?Y-Y/DÖrneğin gelir % 10 arttığı zaman X malının talebinde de % 5 bir artış ortaya çıkmış olsun. Buna göre gleir esnekliği sayısal değeri 0.5dir. Bu durumda gelirdeki 1 birimlik artış talebi yarım birim yükseltecektir.