GENERAL EQUILIBRIUM


Results for "GENERAL EQUILIBRIUM"

Dictionary of Economics

GENERAL EQUILIBRIUM

(Dictionary of Economics) :
GENEL DENGEBütün ekonomik kesimlerin ve birimlerin yarattığı mal ve hizmetlerin arz, talep ve fiyatlarının birbirleriyle tutarlı olmasıdır.