GERÇEK ÜCRET İŞSİZLİĞİ


Results for "GERÇEK ÜCRET İŞSİZLİĞİ"

Dictionary of Economics

GERÇEK ÜCRET İŞSİZLİĞİ

(Dictionary of Economics) :
Teoriye göre serbestçe işleyen emek piyasaları tam istihdamı sağlar. Çünkü eğer işsizlik varsa ücretler düşer, emek arzı kısılır, emek talebi çoğalır ve işsizlik ortadan kalkar. Görüldüğü gibi işsizliğin ortadan kalkmasını ücretlerin işsizlik karşısında gerilemesi, yani esnekliği sağlamaktadır, dolayısıyla eğer ücretler sertse, yani sendikaların varlığı gibi nedenlerle emek piyasanının gerektirdiği düzeye düşemiyorsa işsizlik giderilemez. Buna gerçek ücret işsizliği denir. Gerçek ücret işsizliğini ölçmek güçtür. Çünkü piyasayı temizleyecek ücret düzeyinin ne olduğunu bulmak pratik olarak imkansız gibidir. 1930ların işsizliğinin sebebi olarak da gerçek ücretlerin denge düzeyinin üzerinde olması gösterilmiş, ancak bu görüş o zamanlar taraftar toplayamamıştı. Çünkü hem sendikalaşma oranı hem de ücret düzeyi zaten düşük idi. Ancak 1970lerden sonra Avrupa ve ABDde yükselen işsizlik oranında gerçek ücret işsizliğinin hayli payı bulunduğu görüşü iktisatçılar arasında taraftar bulmaktadır. Çünkü günümüzde sendikalaşma oranı yüksektir, ayrıca gelişmiş ülkelerde gerçek ücretlerin satınalma gücünde epey yükselmiş bulunmaktadır.