HİSSE SENEDİ VERİM KATSAYISI


Results for "HİSSE SENEDİ VERİM KATSAYISI"

Dictionary of Economics

HİSSE SENEDİ VERİM KATSAYISI

(Dictionary of Economics) :
Dağıtılan kar ile hisse senedi değeri arasındaki orandır.