HOARDING


Results for "HOARDING"

Dictionary of Economics

HOARDING

(Dictionary of Economics) :
GÖMÜLEMEGömüleme, paranın dolaşımdan çekilerek devimsiz kılınması; herhangi bir harcama veya benzeri bir yatırım yapılmaksızın paranın biriktirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Gömülemenin artması ile, yatırımların finansmanında kullanılacak fonlar azalmış olur.