HOLDER


Results for "HOLDER"

Dictionary of Economics

HOLDER

(Dictionary of Economics) :
HAMİLÇek, bono, hisse senedi, poliçe vb. kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır. Kıymetli evrakın taşıyanı onun tahsil, devir ve rehininde yetkilidir.