IMPORT-SURCHARGE


Results for "IMPORT-SURCHARGE"

Dictionary of Economics

IMPORT-SURCHARGE

(Dictionary of Economics) :
EK İTHALAT VERGİSİDöviz kurundaki istikrarı sağlamak ve ödemeler dengesi açığını kapatmak için konulan ek vergilerdir.