INVENTORY


Results for "INVENTORY"

Dictionary of Economics

INVENTORY

(Dictionary of Economics) :
ENVANTÖRBelirli bir tarihe ilişkin borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve değerlerinin, sayım, kontrol ve düzeltme yaparak saptanmasıdır.