KAPASİTE


Results for "KAPASİTE"

Dictionary of Economics

KAPASİTE

(Dictionary of Economics) :
Bir mal veya hizmeti üretebilme yeteneği. Kapasite kavramı üretebilme yeteneğine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılır; bunlar maksimum kapasite veya teorik kapasite, pratik kapasite, ortalama kullanış kapasitesi ve optimum kapasitedir. Maksimum kapasite, bir makine, aygıt ya da bir işletmenin belli bir çalışma süresinin % 100ü doldurulduğunda gösterebileceği en yüksek üretici gücü ifade eder. Pratik kapasite; onarım, bekleme, montaj, temizleme gibi nedenlerle ortaya çıkan üretim azalmalarının maksimum kapasiteden çıkartılmasıyla bulunur. Pratik kapasiteden, kapasitenin kullanılmayan kısmının, bir başka deyişle aylak kapasitenin çıkartılması sonucu, kullanış kapasitesine ulaşır. Optimum kapasite ise, birim başına sabit ve değişir giderler toplamının en düşük olduğu kapasite hacmidir.
Dictionary of Economics

KAPASİTE KULLANIM ORANI

(Dictionary of Economics) :
bir üretim biriminin kullanılan kapasitesinin, o üretim biriminin maksimum kapasitesine oranı. Ancak uygulamada maksimum (teorik) kapasiteye genellikle ulaşılamaması ve bu kapasitede sürekli kalabilmenin genellikle mümkün olamaması nedeniyle, bir üretim birimininüretim ücünden ne ölçüde yararlanılabileceğini göstermek üzere çalışma derecesi karvarımdan yararlanılır. Çalışma derecesi, kullanış kapasitesinin pratik kapasiteye oranıdır (Ayrıca, bk. Kapasite).
Dictionary of Economics

KAPASİTE KULLANIM ORANI

(Dictionary of Economics) :
Kapasite kullanım oranı, bir üretim biriminin kullanım kapasitesinin, aynı üretim biriminin maksimum kapasitesine olan oranıdır. Fakat maksimum kapasiteye ulaşmak çok zor olduğundan, genellikle "çalışma derecesi" denilen formülden yararlanılmaktadır. çalışma derecesi, kullanım kapasitesinin prtaik kapasiteye olan oranıdır.