KARŞILAŞTIRMALI STATİK ANALİZ


Results for "KARŞILAŞTIRMALI STATİK ANALİZ"

Dictionary of Economics

KARŞILAŞTIRMALI STATİK ANALİZ

(Dictionary of Economics) :
İki ayrı zaman kesitindeki denge durumlarını karşılaştıran analiz yöntem. Karşılaştırmalı statik analizde bir denge durumundan diğer denge durumuna ulaşma süreci içinde değişkenlerin hareketleri ve bu sürecin zaman boyutu dikkate alınmaz. Sadece iki ayrı denge durumu karşılaştırılır.